Slutbetyg efter ÅK3

Behöver du en kopia på dina slutbetyg?

Du beställer det här, från kommunens centralarkiv:
Kommunens centralarkiv

Uppdaterad 7 juni 2023

Var informationen till din hjälp?