Slutbetyg efter ÅK3

Behöver du en kopia på dina slutbetyg?

Om du gick ut gymnasiet senare än 2015:

Kontakta oss på expeditionen för kopia.
Tel: 08-535 304 60

Om det gäller ett äldre slutbetyg:

Beställ det på kommunens centralarkiv.
(På SGY har vi endast kvar slutbetygen från VT-16 och senare).

Kommunens centralarkiv

Uppdaterad 22 mars 2022

Var informationen till din hjälp?