Slutbetyg efter ÅK3

Behöver du en kopia på dina slutbetyg?

Om du gick ut gymnasiet förra våren:

Kontakta oss på expeditionen för kopia.
Tel: 08-535 304 60

Om det gäller ett äldre slutbetyg:

Beställ dem på kommunens centralarkiv.
(På SGY har vi endast kvar slutbetygen från VT-15 och senare).

Uppdaterad 18 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?