Studiestöd

För elever med behov av extra undervisning finns uppsamlingsheat, stödlektioner och lovskolor. Tillsammans med din mentor och EHT gör du upp en plan!

Särskilt stöd

Särskilt stöd beslutas inom ett åtgärdsprogram. Först görs en utredning av elevs behov av särskilt stöd.

Stöd för studier

Inne på digitala verktyg hittar du information om stöd för studier, informationssökning, studieteknik m.m. Här finns även information om din chrome book.
Digitala verktyg

Extra anpassningar

Lärare har i uppdrag att planera undervisning efter elevgruppen. Vid behov behövs extra anpassningar i undervisningen, t.ex. att få instruktioner kortfattat i punktform, stöd för att sätta igång med uppgifter, ledning i att förstå texter, att läraren skriver dagens planering på tavlan, förlängd tid, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Via Inläsningstjänst får du tillgång till inlästa läromedel. Speciallärare och specialpedagog kan skapa konton till dig. Om du har behov av talböcker finns appen Legimus. Bibliotekarien skapar konto till Legimus 
Biblioteket

Speciallärare och specialpedagoger
Maria Tegnestrand, speciallärare introduktionsprogram
Helén Olofsson, specialpedagog nationella program

Uppdaterad 26 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?