Studiemedel, CSN

Du som elev på gymnasieskolan kan få studiemedel från CSN. Studerar du på en gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel.

Läs mer på CSN:s hemsida.

Filmer från CSN:

Så fungerar studiemedel för dig som går i gymnasiet.

Vad händer med studiebidraget om jag skolkar?

En tionde månad

Om du studerar på heltid under minst nio månader under ett läsår får du studiemedel för nio månader och eventuellt en extra månad. - OBS! Om du skulle skolka får du inte den tionde månadens utbetalning.

Lärlingsersättning

Om du går på en gymnasial lärlingsutbildning, så kan du söka lärlingsersättning.

Så här ansöker du om lärlingsersättning.

Här får du "pepp" från CSN.

Uppdaterad 27 januari 2021

Var informationen till din hjälp?