Prövningar, nationella program

Du som har lägre betyg än godkänt har möjlighet att göra en prövning i kursen denna dag.

Datum: 25 maj 2022

Tid: 14:30-17:00

Anmälan gör du på skolans expedition minst en månad före prövningsdatumet.

Välkommen!

Uppdaterad 1 december 2021

Var informationen till din hjälp?