APL i Coronatider

20-11-03

Nyhet

Eleverna som nu är på APL ska fortsätta sin APL enligt planering så länge arbetsplatsen anser att det fungerar utifrån Corona-synpunkt.

Eleven är inte besökare under sin APL-period utan gör en del av sin utbildning i verksamheten. Rekommendationen från Sågbäcksgymnasiet är att eleven i samråd med sin APL-plats lägger sitt schema så att eleven inte behöver resa i rusningstrafik.

Eleven ska följa de allmänna rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt ev. riktlinjer som verksamheten har.

För ytterligare frågor kontakta ansvarig lärare på skolan.

 

Uppdaterad 3 november 2020

Var informationen till din hjälp?