När- och distansundervisning from v. 19

21-04-28

Nyhet

Detta gäller from vecka 19. Vid förändring gällande smittspridning kan nya beslut behöva tas. 

Distans- närundervisning fr.o.m. v 19.

Klasserna nedan har undervisning på skolan.

 

v 19 Åk1, BF åk3, HT åk3, RL åk3 samt LFTP18 och LMÅ18
  Klippan, Gymnasiesärskolan, IMA, Yrkesintroduktion åk1
   
v 20 Åk 1 och Åk 2, LFTP18, LMÅ18, BF åk 3, HT åk 3, RL åk 3
  Klippan, GY-SÄR, SPRINT1-4, Yrkesintro åk 2-3
   
v 21 Åk 1, BF åk3, HT åk 3, RL åk3 samt LFTP18 och LMÅ18
  Klippan, GY-SÄR, IMA, Yrkesintro åk 1. (Åk 2 BA, FT har APL)
   
v 22 Åk 1, Åk 2, LFTP18, LMÅ18, BF åk 3, HT åk 3, RL åk 3
  Klippan, GY-SÄR, SPRINT1-4, Yrkesintro åk 1 och  2-3 (Åk 2 BA, FT har APL)
   
v 23 Samtliga klasser förutom årskurs 2 BAHU, BAML och FT som har APL och årskurs 3 som då har slutat.
  (Åk 2 BA, FT har APL)
   
Individuella variationer kan förkomma; omprov, praktik, praktiska moment m.m.
Vid förändring gällande smittspridning kan nya beslut behöva tas. 
Skolledningen

Uppdaterad 4 maj 2021

Var informationen till din hjälp?