Källkritik

Det är viktigt att du alltid har en värderande syn till informationskällan när du söker information i böcker, på Internet och i andra medier.

Uppdaterad 11 februari 2020

Var informationen till din hjälp?