Ordningsregler i biblioteket

Vi vill ha en lugn och trivsam arbetsmiljö i vårt bibliotek och det är därför viktigt att vi följer vissa regler.

 • Mat, dryck, kortspel är inte tillåtet i biblioteket

 • Internet i biblioteket
  - Internet på datorerna får bara användas för skolarbete och för att söka information (spel mm. är inte tillåtet).
  - Endast två personer får sitta samtidigt vid varje dator.
  - Pornografiskt och olagligt material är förbjudet.
  - All mobbning, rasism, könsdiskriminering och kränkning är förbjudet.
 •  Biblioteket är en arbetsplats för många, därför är tystnad en viktig miljöfaktor.
  - Endast lågmälda samtal kring arbetsuppgifter kan tillåtas.
  - Datorljudet måste vara avstängt.
  - Mobiltelefonen måste vara avstängd eller hörlurar användas.

 •   Bibliotekets ordningsregler måste respekteras.
  - Bibliotekspersonalen äger rätt att avvisa störande
  elever.
  - Den som upprepat överträder mot regler och ordning avstängs från biblioteket.

Hälsningar,
Rektor i samarbete med bibliotekarie

Uppdaterad 24 november 2021

Var informationen till din hjälp?