Elevhälsan

Elevhälsans arbete handlar om att främja en god fysisk och psykisk hälsa hos alla elever och att stödja elevers kunskapsutveckling.

SGY:s elevhälsa består av skolsköterska, kuratorer, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, speciallärare och en specialpedagog. I elevhälsan ingår även en skolöverläkare som kommer till skolan en gång per månad. Elevhälsan har regelbundna träffar med skolledningen där man diskuterar elevers lärande, utveckling och hälsa. För att kunna hjälpa våra elever på bästa sätt önskar vi ett gott samarbete med elevernas föräldrar.

Elevhälsan arbetar också aktivt för att förebygga diskriminering och mobbning på skolan, samt arbetar aktivt för att elever skall känna sig trygga. Information om skolans likabehandlingsarbete finns här på hemsidan.

Kontakta oss

Föräldrar och elever är välkomna att kontakta oss om det finns funderingar och frågor. 

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet

Uppdaterad 11 december 2023

Var informationen till din hjälp?