Psykisk hälsa i kristider, råd och tips

Här har Uppdrag psykisk hälsa samlat råd och länkar anpassade för olika åldersgrupper och olika behov.

Råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.

Uppdaterad 11 maj 2020

Var informationen till din hjälp?