Våra utbildningar

På Sågbäcksgymnasiet, SGY, har vi ett flertal olika yrkesinriktade utbildningar att välja mellan - samt ett teoretiskt program. Flera av de branscher vi utbildar i efterfrågar idag utbildad arbetskraft och de flesta av våra elever har jobb när de är klara med sin utbildning hos oss.

Elever på måleriprogrammet.

Fotograf Fredrik Skeppholm

Nationella yrkesprogram

Vi erbjuder utbildning inom bygg, fordon, omsorg, restaurang samt turism. Alla programmen kombinerar praktiskt arbete med teoretiska kurser, då alla läser både karaktärs- och gymnasiegemensamma ämnen. Minst 15 veckor av utbildningstiden flyttas från skolan till en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kan på vissa program även välja att större delen av studietiden förläggs till en arbetsplats och då läser du ett så kallat lärlingsprogram.

Högskoleförberedande program, nationellt

Från och med höstterminen 2019 kommer vi att ha Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning hos oss. Det är ett teoretiskt program som lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

NIU - Idrottsutbildningar

För dig som utövar din idrott på elitnivå! På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi Nationella idrottsutbildningar, NIU, för idrotterna basket, fotboll och ishockey.
NIU - idrottsutbildningar

Program för gymnasiesärskolan, nationella

Vi erbjuder utbildning på Programmet för hotell, restaurang och bageri samt Programmet för fordonsvård och godshantering. Programmen vänder sig till ungdomar som gått ut grundsärskolan eller som tillhör målgruppen för särskolan och inte har fyllt 20 år.
Gymnasiesärskolan på Sågbäck

Introduktionsprogrammet

Vi erbjuder fyra olika inriktningar under Introduktionsprogrammet. Dessa vänder sig till ungdomar som behöver komplettera betyg för att bli behörig till att söka nationellt program på gymnasiet, förbereda för annan utbildning eller för arbete.
Sågbäcks introduktionsprogram

Uppdaterad 6 april 2021

Var informationen till din hjälp?