Våra utbildningar

På Sågbäcksgymnasiet, SGY, har vi ett flertal olika yrkesinriktade utbildningar att välja mellan. Flera av de branscher vi samarbetar med har idag en stark efterfrågan på utbildad arbetskraft och de flesta av våra elever har jobb när de är klara med sin utbildning hos oss.

Elever på måleriprogrammet.

Fotograf: Fredrik Skeppholm

Nationella yrkesprogram

Vi erbjuder utbildning inom bygg, fordon, barn och fritid samt restaurang. Alla program kombinerar teoretiska kurser på skolan med praktiska kurser i egna lokaler och ute på företag i form av arbetsplatsförlagt lärande, APL. De flesta av våra program övergår till att bli lärlingsprogram under utbildningens gång. Se varje program för mer detaljer.

NIU - Idrottsutbildningar

För dig som utövar din idrott på elitnivå! På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi Nationella idrottsutbildningar, NIU, för idrotterna fotboll och ishockey.
NIU - idrottsutbildningar

Anpassad gymnasieskola,
nationellt (tidigare gymnasiesärskola) 

På Sågbäck har vi två program för anpassad gymnasieskola. De är Programmet för hotell, restaurang och bageri samt Programmet för fordonsvård och godshantering. Programmen vänder sig till ungdomar som gått ut anpassad grundskola eller som tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola och inte har fyllt 20 år.
Anpassad gymnasieskola på Sågbäck

Introduktionsprogrammet

Vi erbjuder flera olika inriktningar under Introduktionsprogrammet. Dessa vänder sig till ungdomar som behöver komplettera betyg för att bli behörig till att söka nationellt program på gymnasiet, förbereda för annan utbildning eller för arbete.
Sågbäcks introduktionsprogram

Uppdaterad 5 december 2023

Var informationen till din hjälp?