Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Den här utbildningen passar dig som gillar att arbeta med barn, ungdomar och vuxna och stötta dem i sin utveckling. Genom vårt metodrum, APL (praktik) och klassrumsundervisning blandas teori och praktik vilket ger dig en varierad undervisning.

Bild på elever.

På inriktningen pedagogiskt och socialt arbete finns yrkesutgångarna barnskötare och stödpedagog.

Våra utbildningar leder till att du ska kunna leda och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du kommer utveckla din förmåga att yrkesmässigt möta människor i olika åldrar utifrån deras behov och förutsättningar.

I årskurs 3 väljer du programinriktning mot barnskötare eller stödpedagog.

I årskurs 3 blir även alla elever på Barn- och fritidsprogrammet lärlingar. Att vara lärling innebär att halva tiden av din utbildning sker ute på en arbetsplats. Där får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inför ditt blivande yrke. 

Beroende på vilken yrkesutgång du valt kan du efter avslutad utbildning söka arbete på till exempel förskolor och fritidshem, som elevassistent eller inom arbete med personer med olika social stödbehov.

På högskola kan du studera vidare till bland annat förskollärare, grundskollärare mot fritidshem eller till polis.


Uppdaterad 11 december 2023

Var informationen till din hjälp?