Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Den här utbildningen passar dig som gillar att arbeta med barn, ungdomar och vuxna och stötta dem i sin utveckling. Du kommer att få träna din samarbetsförmåga och sociala kompetens. Du kan även ha sikte på att arbeta som väktare efter din examen.

Elever på barn och fritid.

På inriktningen pedagogiskt och socialt arbete finns två yrkesutgångar - en mot barnskötare och en mot väktare.

Vår utbildning leder till att du ska kunna leda och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du kommer utveckla din förmåga att yrkesmässigt möta människor i olika åldrar utifrån deras behov och förutsättningar. Du får lära dig om människans utveckling fysiskt, psykiskt och socialt. 

Under din APL (arbetsplatsförlagda lärande) får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och skapa dig en yrkesidentitet.

Du som väljer yrkesutgången väktare har möjlighet att bli anställ­ningsbar direkt efter studenten. Vi samarbetar med BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) vilket ger en kvalitetsstämpel på yrkesutbildningen.

Beroende på vilken yrkesutgång du valt kan du efter avslutad utbildning söka arbete på till exempel förskolor och fritidshem eller inom bevakningsbranschen.
På högskola kan du studera vidare till bland annat förskollärare, lärare, grundskollärare mot skola och inriktning fritidshem samt polis och socionom.

 

Uppdaterad 17 november 2020

Var informationen till din hjälp?