Anpassad gymnasieskola - fordonsvård och godshantering

För dig som vill gå i anpassad gymnasieskola och få en ordentlig yrkesutbildning! På den här utbildningen får du, i liten verkstad, lära dig om fordons- och cykelvård samt godshantering.

Elever på gymnasiesärskolan.
Fotograf Fredrik Skeppholm

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fordon, logistik och service. Du får bland annat möjlighet att lära dig rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt enklare fordons- och maskinreparationer.

Du får kunskap som hjälper dig att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter. Under utbildningen ges du möjlighet att utveckla både dina praktiska och sociala förmågor i samspel med andra elever och personal på skolan.

Du ges också möjlighet att använda datorer och it-system på det sätt som behövs inom yrkesområdena.

Under 22 veckor kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i din bransch.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka arbete inom fordonsvård och cykelservice. Du kommer att ha ett stort stöd av skolan och andra intressenter som arbetsförmedlingen, LSS och Försäkringskassan på din väg ut i arbetslivet.

Vill du boka in dig på prova-på-dag eller om du har andra frågor, så kontaka oss gärna! 

Titta in på vårt Instagramkonto!

Erik Sallnäs
Mobil: 070-869 59 86
erik.sallnas@huddinge.se

Uppdaterad 5 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?