Anpassad gymnasieskola - hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesprogram för dig som ska gå i anpassad gymnasieskola och få en ordentlig yrkesutbildning. I små grupper lär du dig hur arbetet i dessa branscher går till.

Elever på gymnasiesärskolan.
Fotograf Thomas Henriksson

Innehåll

Vi lär oss grunderna inom matlagning och bakning i små grupper i vårt fina metodkök. När vi sedan är mogna är det dags för arbete i det stora restaurangköket. Tillsammans med våra lärare och andra restaurangelever är vi med och driver skolans egen Restaurang 3FEM2.

Under 22 veckor kommer du att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i din bransch. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka arbete inom någon av följande branscher: hotell, restaurang eller bageri. Du kommer att ha ett stort stöd av skolan och andra intressenter som arbetsförmedlingen, LSS och Försäkringskassan på din väg ut i arbetslivet.

Titta in på vårt Instagramkonto!

Elevkommentarer

Kommentarer från våra elever.

Vill du veta mer eller komma på besök? Kontaka oss gärna!

Erik Sallnäs
Mobil: 070-869 59 86
erik.sallnas@huddinge.se

Uppdaterad 5 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?