Hotell och turism

Hotell- och turismprogrammet är till för dig som framöver vill ha ett socialt inriktat arbete och skapa människors möten och upplevelser. Branschen är tydligt serviceinriktad och innebär många möten med människor från olika kulturer. Du kommer att kunna arbeta både i Sverige och utomlands. På SGY finns inriktningarna turism och resor, samt hotell och konferens.

Elever på hotell och turism.
Foto: Thomas Henriksson

Innehåll

Under din utbildning har du 15 veckors APL arbetsplatsförlagt lärande, som ger dig erfarenheter och goda kontakter. Du får under ditt tredje år på utbildningen arbeta med entreprenörskap genom att starta ett eget företag. Du kan också under skoltiden läsa in högskolebehörighet för att sedan läsa vidare på högskolan efter gymnasiet. 

Under utbildningen kommer du att få arrangera olika aktiviteter, festivaler och event. SGYs Hotell- och turismprogram ger dig de bästa möjligheterna att lyckas i branschen!

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta i en rad olika branscher där service och kundkontakt står i fokus. Bland annat som reseledare, reseadministratör, konferensvärd/värdinna eller inom eventbranschen. Du kommer också att vara förberedd för att driva ett eget företag.

Uppdaterad 22 januari 2020

Var informationen till din hjälp?