Hotell och turism

Hotell- och turismprogrammet är till för dig som framöver vill ha ett socialt inriktat arbete och skapa människors möten och upplevelser. Du får lära dig om människors behov i olika situationer, traditioner och kulturer. Branschen är tydligt serviceinriktad och hela världen kan bli din arbetsplats!

Elever på hotell och turism.
Fotograf Thomas Henriksson

Innehåll

Under din utbildning kommer du att få arrangera olika aktiviteter, festivaler och event. Service och bemötande är centrala delar i utbildningen. Kurser i marknadsföring, försäljning och entreprenörskap ingår och du kommer att få lära dig om hållbar utveckling.

Du kan ha möjlighet att göra dina APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande) både i Sverige och utomlands. APL-tiden kan ge dig värdefulla erfarenheter och insyn i branschen som du har valt. Även goda kontakter som kan leda till arbete.

Du kan också under skoltiden läsa in högskolebehörighet för att sedan läsa vidare på högskolan efter gymnasiet. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta i en rad olika branscher där service och kundkontakt står i fokus. Bland annat som reseledare, reseadministratör, konferensvärd/värdinna, guide, receptionist inom eventbranschen. Du kommer också att vara förberedd för att driva ett eget företag.

Uppdaterad 6 april 2021

Var informationen till din hjälp?