Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som behöver komplettera betyg för att bli behörig till att söka gymnasiet. Det finns olika inriktningar och till dessa söker du tillsammans med studie – och yrkesvägledaren på din grundskola.

På SGY erbjuder vi följande inriktningar:

Yrkesintroduktion

Språkintroduktion

Individuellt alternativ, på SGY Huddingevägen samt på Klippan

Uppdaterad 22 januari 2020

Var informationen till din hjälp?