Programinriktat val, IMV

Programinriktat val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst nationellt program.

Har du frågor?

Uppdaterad 18 november 2020

Var informationen till din hjälp?