Individuellt alternativ, Klippan- specialpedagogik

Klippan är en resursenhet med individuellt alternativ med specialpedagogisk verksamhet och är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Här erbjuds du en samlad arbetsmiljö, där lärarna är nära till hands för eleverna och din studieplan utformas i samråd med din mentor efter dina behov och förutsättningar. Klippan finns i egna lokaler på Patron Pehrs väg 10, i centrala Huddinge centrum. 

Du som är intresserad av Klippan behöver besöka oss och därefter prova att gå på Klippan under några dagar. 

Gör din intresseansökan via e-tjänst, så kontaktar vi dig för att boka in besök och prova-på.

Obs! Om du vill söka till Klippan måste du även göra en ansökan genom gymnasieantagningen till introduktionsprogrammet individuellt alternativ specialpedagogik på Sågbäcksgymnasiet.

Uppdaterad 25 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?