Individuellt alternativ, SGY

Individuellt alternativ är för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar och ger dig en möjlighet att gå vidare till annan fortsatt utbildning eller till arbete. På det individuella programmet kan du kombinera studier i grundskoleämnen med praktik eller arbete. I samråd med mentor utformar du din egen studieplan.

Uppdaterad 22 september 2020

Var informationen till din hjälp?