Språkintroduktion

På språkintroduktionen studerar du som är nyanländ i Sverige. Tyngdpunkten ligger på ämnet svenska som andraspråk men du studerar också andra ämnen för att ha chans att ta betyg på grundskolenivå så att du har möjlighet att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Innan du börjar studera hos oss träffas vi för ett startsamtal där vi planerar för dina studier här. Utbildningen kan se olika ut beroende på dina framtidsplaner. Beroende på hur mycket svenska du kan när du börjar hos oss kommer du att placeras i en av våra 4 nivåer /”steg”(se nedan). Vid startsamtalet bestäms vilken klass du kommer att tillhöra.


På Sågbäcksgymnasiet finns de här nivåerna:

Steg 1 och steg 1 grund (nybörjare med eller utan skolbakgrund från hemlandet)
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Ämnen

Parallellt med ämnet svenska som andraspråk läser du matematik, idrott och estetiskt ämne redan från steg 1 (nybörjarnivån). I de högre stegen läser du också engelska, SO-ämnen (samhällskunskap, geografi, religion och historia) och NO-ämnen (fysik och biologi).

Har du frågor?

Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad 10 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?