Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en flexibel utbildning som kan leda direkt ut i arbetslivet. Den passar dig som vill ha en praktisk yrkesutbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. Du kan också välja att läsa vidare på ett nationellt program.

Detta är vägen för dig som

  • vill ha mycket arbetsplatsförlagt lärande.
  • vill ha möjlighet att läsa grundskolans teoretiska ämnen i kombination med en del av gymnasieskolans karaktärsämnen.

ÅR 1

Under din första tid hos oss kartläggs dina styrkor och behov. Du får en individuell studieplan. Du och din mentor följer tillsammans upp dina studier för att du ska uppnå de mål du har satt upp. Ditt första år fungerar som ett basår där du erbjuds grundläggande baskunskaper inom yrkesområdet, introduktion till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och teoretiska ämnen på grundskolenivå. 

ÅR 2

Under ditt andra år ökas ditt arbetsplatsförlagda lärande med fördjupning i gymnasieskolans karaktärsämneskurser. Du kan dessutom fortsätta läsa grundskolekurser. Efter ditt andra år kommer du att ha kunskaper som är meriterande för att få anställning inom det yrkesområde du valt.

ÅR 3

Det sista året jobbar vi mot din anställningsbarhet

Inriktningar

På SGY kan du inrikta dig mot följande yrken:

  • Bygg
  • Fordon
  • Barn och fritid
  • Restaurang

Ansökan

Ansökan till Yrkesintroduktion gör du på gymnasieantagningens hemsida. Där gör du också ditt inriktningsval.

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad 11 december 2023

Var informationen till din hjälp?