Samverkan i Huddinge

Samverkan i Huddinge är en ideell förening med målet att genomföra trygghetsskapande åtgärder. Syftet är att öka attraktiviteteten och trivseln för de som bor, verkar och vistas inom Flemingsberg, Skogås och Vårby.

Samverkan i Huddinge - logga

Samverkan i Huddinge är en paraplyorganisation för BID i flera av Huddinges kommundelar: BID Flemingsberg, BID Skogås och BID Vårby.

Om Samverkan i Huddinge och BID  

Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter och initiativ vi jobbar med just nu.