Om Samverkan i Huddinge

Vision

Samverkan i Huddinge har som vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i.

Ändamål

Samverkan i Huddinge är en typ av Business Improvement District (BID). Föreningens ändamål är att identifiera och genomföra trygghetsskapande åtgärder inom avgränsade geografiska områden i syfte att öka attraktiviteteten i områdena och att utgöra en inkluderande plattform för organiserad samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet, akademier, civilsamhällets aktörer och invånarna inom Huddinge kommun.

Mål

Lokalsamhället mobiliseras i syfte att arbeta med nedanstående mål:

  1. Skapa ökad trygghet och trivsel.
  2. Förebygga brott.
  3. Möjliggöra fler arbetstillfällen.
  4. Bidra till att fler blir behöriga att söka eftergymnasial utbildning.
  5. Stärka det demokratiska värdegrundsarbetet.
  6. Möjliggöra att goda nätverk skapas genom kulturella och sportsliga aktiviteter.

Uppdaterad 19 juli 2023