Organisation och styrelse

Organisation

Samverkan i Huddinge är en idéell förening som leds och finansieras av medlemmarna:

 • Brabo Stockholm AB
 • Fabege AB
 • Fastighets AB Balder
 • Hemsö Fastighets AB
 • HSB Södertörn
 • Huddinge kommun
 • Huge Bostäder AB 
 • Huddinge Samhällsfastigheter AB
 • Magnolia Bostad AB
 • Niam AB
 • Nordisk Renting AB
 • Stena Fastigheter AB
 • Victoriahem AB

Styrelse

 • Ordförande: Karin Strömberg Ekström, Huge Bostäder AB
 • Vice ordförande: Jonas Hagström, Victoriahem AB 
 • Ledamot: Henrik Örneblad, Huddinge Samhällsfastigheter AB
 • Ledamot: Toralf Nilsson, Huddinge kommun
 • Ledamot: Martin Kesenci, Fastighets AB Balder
 • Suppleant: Mia Häggström, Fabege AB
 • Suppleant: Terése Kalinski, Huddinge kommun
 • Adjungerad: Luigi Falai, Magnolia Bostad AB

Uppdaterad 17 juli 2023