Delta i platsvandringar

Två gånger per år genomför BID-verksamheterna platsvandringar i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Tillsammans besiktigar vi våra bestånd och identifierar vilka behov som finns, både på kort och lång sikt.

Vi gör vandringarna tillsammans och vill gärna att boende och civilsamhället deltar och kommer med synpunkter. På det sättet får vi en samsyn i målet att våra områden ska vara hela, rena och snygga. Vandringarna är en del i att skapa trygghet och trivsel.

En vandring sker på våren med fokus på vegetation och den andra på vintern med fokus på belysning och trygghet.

Kommande vandringar:

21 november 15:00-16:30
Skogås (samling Skogås centrum)

22 november 15:00-16:30
Vårby Haga (samling utanför Masmo T-bana)

29 november 15:00-16:30
Vårby Gård (samling Huges områdeskontor Bäckgårdsvägen)

29 november 15:00-16:30
Flemingsberg, Grantorp (samling utanför Flemingsberg C)

Uppdaterad 15 november 2023