Unga för orten 2023 är igång!

Det är mitten av juli i Vårby och feriepraktikanter i Unga för orten gör det fint i området. Du kanske också har sett feriepraktikanterna i Skogås och Flemingsberg?

Unga för orten drivs av föreningen Samverkan i Huddinge och fokus är att skapa finare och tryggare områden i Vårby, Skogås och Flemingsberg. Unikt med feriepraktik i Unga för orten är att feriepraktikanter från Vårby, Skogås och Flemingsberg prioriteras att jobba i just sina områden.

Feriepraktikanterna och gruppledarna för Unga för orten i Vårby sitter vid en bänk i skuggan. Klockan har precis slagit tio, men för feriepraktikanterna började arbetsdagen redan klockan åtta.

Varje dag inleds med en gemensam uppstart och genomgång av delmål och mål för dagen. Lenita Drottmark är gruppledare i Vårby, hon berättar att alla dagar ser olika ut och med varierande uppgifter. Förhoppningen är att variationen av uppgifter väcker ett större intresse och engagemang hos ungdomarna.

Flera av dem har färgstänk på tröjorna, Lenita berättar att färgen kommer från att de målat om delar av Vårby centrum i en ljusare färg vilket är ett av flera projekt inom Unga för orten.

– Vi gör allt från att måla i centrum till att odla grönsaker. Mycket av det vi gör inom Unga för orten kan vara bra att kunna senare i livet och erfarenheter som ungdomarna tar med sig in i framtiden, berättar Lenita Drottmark

Gruppledarna för Unga för orten i Vårby.
Gruppledarna Disha Rani Bhaskar, Martin Kesenci och Lenita Drottmark.
Fotograf - Lina Thörnblom

På schemat för dagen står det honungsslungning, det är en del av miljöutbildningarna inom Unga för orten. Martin Kesenci är områdesutvecklare på Fastighets AB Balder, han har precis hämtat ramar fyllda med bivax och honung från sin biodling i Vårby. Martin berättar om hur viktiga bin är för pollinering och den biologiska mångfalden samtidigt som ungdomarna får prova på att skrapa bort bivax inför slungningen.

Person skrapar vax från ram inför honungsslungning.

– För mig är det viktigt att bidra med något meningsfullt. Att lära ungdomarna om odling och biodling sticker ut, och det är något nytt för många av dem. Jag tror det är viktigt att göra det oväntade, berättar Martin Kesenci

Uppdaterad 20 juli 2023