Fasadbild av skolan och en bit av skolgården.

Segeltorpsskolan

Segeltorpsskolan är en skola från årskurs 4 till årskurs 9 med öppet fritids upp till 12 år. På skolan går det cirka 700 elever. Elever i förskoleklass upp till årskurs 3 tillhör numera Långsjöskolan som delar lokaler med Segeltorpsskolan.

Nu är det dags att söka skola inför höstterminen 2021!

Det gäller dig som har ett barn som fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass, samt dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan görs i kommunens e-tjänst.

Mer information om att söka skola och länk till e-tjänsten

Inför din ansökan kan du jämföra kommunens grundskolor.

Det gör du i kommunens verktyg Jämför grundskolor

Segeltorpsskolan ligger i norra Huddinge mellan Fruängen och Kungens Kurva. Närheten till storstaden och naturen skapar bra möjligheter för barnen och deras lärande och utveckling.

Segeltorpsskolan ligger vid Segeltorps centrum, med närhet till buss och tunnelbana (Fruängens centrum).

Kontakt Segeltorpsskolan