Program på Sjödalsgymnasiet leder snabbt till jobb

20-01-23

Nyhet

En ny sammanställning visar vilka gymnasieutbildningar som snabbast leder till jobb och som har en bra löneutveckling. El- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet på Sjödalsgymnasiet i Huddinge ligger på topp i länet.

– Det är fantastiskt roligt att vårt el- och energiprogram är nummer ett i länet under både den senaste fem- och tioårsperioden. Efter fem år är etableringsgraden 90 procent och efter tio år har samtliga som gått programmet fått jobb, säger Johan Lundström, rektor Sjödalsgymnasiet.

Undersökningen visar också att 92 procent av de elever som genomgått VVS- och fastighetsprogrammet är etablerade på arbetsmarknaden efter fem år. Efter 10 år har 93 procent fått jobb. Det innebär att programmet ligger på tredje plats i länet efter fem år, men för de två skolorna som är bättre i länet är underlaget inte statistiskt säkerställt. Efter tio år ligger programmet på fjärde plats, men även där är underlaget inte statistiskt säkerställt för två av de tre skolor som ligger före.

El- och energiprogrammet också en av de utbildningar som ligger bäst till när det gäller medianinkomst, oavsett om den mäts efter fem eller tio år.

Fakta om statistiken

Det som i den statistiska sammanställningen kallas Energiprogrammet är samma som dagens VVS- och fastighetsprogram. El- och energiprogrammet kallades tidigare enbart El-programmet. Siffrorna i undersökningen baseras på uppgifter från SCB från 2017 och har sammanställts av sajten Ekonomifakta.

Läs mer:

Se statistiken på ekonomifakta.se.

Läs mer i nyhet från Svenskt näringsliv.

Uppdaterad 23 januari 2020

Var informationen till din hjälp?