Sjödalsgymnasiet övergår till distansundervisning

20-03-18

Nyhet

Samtliga gymnasieskolor i Sverige  kommer från och med onsdag 18 mars övergå till distansundervisning. Anna Ekström, utbildningsminister, uppmanar elever att leva upp till förtroendet och fortsatt ta ansvar för sina studier. Vårdnadshavare har på samma sätt ett ansvar för att säkerställa att deras barn, våra elever, deltar i undervisningen på distans och fullföljer sin utbildning.

Det är vårdnadshavarens ansvar att hela tiden ta del av all information som skickas ut och Sjödalsgymnasiets fokus är att fortfarande bedriva reell skolundervisning. Nedan finner ni instruktioner kring hur ni ska tänka vad gäller distansundervisning och kommunikation med lärare. Vi måste tillsammans säkerställa att vi har betygsunderlag för betygssättning i juni. Detta innebär att ni behöver var aktiva i distansundervisningen ur detta perspektiv. 

Elever kan känna sig trygga med att studiemedel från CSN kommer att betala ut fortsättningsvis om eleverna deltar i undervisningen enligt lärarens instruktioner. Detta är ett tydligt krav från CSN, eleverna måste vara aktiva och delta för att studiemedel ska betalas ut. Läraren kommer att ha olika sätt för att säkerställa detta.

Samtliga lektioner kommer att bedrivas enligt schema och närvaro säkerställs av undervisande lärare.

Se till att ni har alla lösenord/koder till Classroom. Har ni inte detta måste ni omgående kontakta er lärare och mentor. Alla lärares och övrig personals kontaktinformation finns på vår kontaktsida. Detta är ett sätt att säkerställa att ni har all den senaste informationen om vad som pågår i era kurser. Se till att era aviseringar är påslagna i Classroom.

Skolans lokaler kommer tillsvidare att hållas öppna och elever kan komma och hämta material och/eller sitta på skolan för att jobba om man saknar nätverk hemma. Matsalen kommer att hållas stängd.

Om ni har några frågor om Sjödalsgymnasiets distansundervisning kontakta vår expedition, respektive lärare och/eller ledningsgruppen.

 

Rektor Johan Lundström

johan.lundstrom2@huddinge.se 08 535 370 05

 

Biträdande rektor Jenny Stormbom 

 jenny.stormbom@huddinge.se  08-535 370 09

Handels- Frisör, El-, Teknik- och Naturprogrammet

 

Biträdande rektor Monica Guri 

monica.guri@huddinge.se 08-535 371 30                                       

VVS-, Samhälls- och Samhälle beteendeprogrammet       

 

Biträdande rektor Camilla Myrtner

 camilla.myrtner@huddinge.se   08-535 370 07

Introduktions- Ekonomi och Ekonomi juridikprogrammet

 

Expeditionen 08 535 370 00

Carina Ljunggren carina.ljunggren@huddinge.se

Ulrica Handler ulrica.handler@huddinge.se 

 

Uppdaterad 18 mars 2020

Var informationen till din hjälp?