Ingen förlängning av rekommendationen om partiell distansundervisning

21-03-26

Nyhet

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieundervisningen ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen kommer inte att förlängas.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Distans- och närundervisning

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning gäller till och med den 1 april 2021. Den 25 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen inte kommer att förlängas.

För att undvika trängsel när eleverna kommer tillbaka efter påsklovet från och med den 12 april är det viktigt och nödvändigt att huvudman för gymnasieskolan bedömer vad som kan göras för att minska alla former av trängsel i skolan. Och använda de möjligheter som finns som till exempel använda möjligheten till olika skolstarter på dagen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och möjligheten till partiell distansundervisning.

I linje med detta kommer Huddinge kommun att fortsätta bedriva partiell distansundervisning som vi har haft sedan januari 2021. Det betyder att inga ändringar kommer att göras i nuläget utan Huddinges kommunala gymnasieskolor kommer att fortsätta erbjuda en kombination av när-, distans och fjärrundervisning. För närvarande är det 30 till 50 procent närundervisning beroende på hur förutsättningarna ser ut på de olika skolorna. Varje skola meddelar sina elever om hur fördelningen ser ut för dem.

Smittspårning av symtomfria i gymnasieskolan

I början av mars kom en ny rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning – även för de som inte har några symtom. Denna testrekommendation gäller alla arbetsplatser och då även medarbetare och elever i gymnasieskolan. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.  

Om en person på skolan testat positivt för covid-19 rekommenderas du som träffat personen då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter att göra ett test när du får kännedom om att du kan ha utsatts för smitta. Även om du är symptomfri. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

Gymnasieskolan är en samhällsviktig verksamhet vilket betyder att om du är symptomfri och väntar på provsvar ska du gå till arbetsplatsen/skolan men vara noga med att hålla avstånd. 

När och hur du ska testa dig

Dag 0-4

Om det har gått mindre än fyra dagar från det att du exponerades när du tar ditt första test rekommenderas du att ta ett nytt test när det har gått fem dagar från det att du exponerades.

Vilket betyder att du rekommenderas att ta två tester sammanlagt. Test 1: tas under dag 0-3. Och test 2: tas dag 5. (I praktiken blir det oftast bara aktuellt med ett test.)

Efter dag 7

Om det har gått mer än sju dagar från det att du exponerades när du får information om att en kollega/elev testat positivt för covid-19 rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer.

Läs mer om testning av symtomfria nära kontakter på vardgivarguiden.se

Symtomfria personer som går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar.

Alla som får symtom rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

 

Uppdaterad 1 april 2021

Var informationen till din hjälp?