LIU - Brottningsprofil

Tillsammans med Huddinge brottningsklubb startar Sjödalsgymnasiet en brottningsprofil från och med hösten 2020. Brottningsprofilen innebär att du går ett vanligt gymnasieprogram men att du tre gånger i veckan under dagtid får möjlighet att träna brottning med utbildade tränare från Huddinge BK.

Elever som utövar brottning på matta.
Om profilen

En vecka kommer att innehålla två längre brottningspass samt ett fys- eller gympass alternativt teoripass. Skolan har ett nära samarbete med klubben och du som elev och aktiv brottare kommer att kunna sköta en stor del av din träning under dagtid. Detta kommer att ge dig mer tid för både studier och sociala aktiviteter.

Brottningsprofilen går att läsa på följande program:

Ekonomiprogrammet – Ekonomi
Ekonomiprogrammet – Juridik
Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap
El- och energiprogrammet – Elteknik
Hantverksprogrammet – Frisör

Som elev på skolans brottningsprofil kommer du ha samma möjligheter som andra elever att läsa fördjupningskurser som moderna språk, engelska 7 och högre matematikkurser som ger meritpoäng. Du behöver alltså inte göra avkall på varken ordinarie gymnasiekurser eller kurser som ger behörighet till högre studier utan du kommer att vara väl förberedd både för högre studier och för ett yrkesliv.

Ett krav för att läsa brottningsprofilen är att du är aktiv brottare. Du kommer att få ett individuellt tränings- och utvecklingsprogram för att du ska kunna utvecklas maximalt som brottare. Det är inget krav att du är medlem i Huddinge BK men eftersom skolan samarbetar med klubben kommer träningarna att vara anpassade efter klubbens träningsupplägg.

Så här gör du

Om du vill gå LIU-Brottning, sök till Sjödalsgymnasiet via gymnasieantagningen och mejla vår rektor Johan Lundström och berätta att du vill gå denna profil.

Kontakt

Johan Lundström, rektor på Sjödalsgymnasiet
08-535 370 05 / 070-878 99 92
johan.lundstrom2@huddinge.se

Neno Jovanovic, Huddinge BK, neno@pml.se

Uppdaterad 6 april 2020

Var informationen till din hjälp?