Ekonomi - Juridik

Hur vinner man en argumentation? Vill du veta mer om juridiska processer? Är du intresserad av rättssystemet så är Ekonomi juridik rätt program för dig.

Juridikbild.

På Sjödalsgymnasiet vill vi ge dig rätt verktyg för en framtid
inom juridik! För att bli en duktig jurist behöver du kunna
argumentera för din sak, vilket du får lära dig i kursen retorik.
Här har du också möjligheten att läsa engelska 7 vilket
gör dig väl förberedd för vidare studier och möjlighet till
maximala meritpoäng! Ekonomiprogrammet med inriktning
juridik är rätt program för dig som vill fördjupa dina kunskaper
i offentlig rätt, civilrätt och internationell rätt.

På juridikinriktningen utvecklar du din kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur
den påverkas av internationell rätt. Du får praktiskt ta del av
juridikens arena genom rättegångsspel och internationell
avtalsförhandling men även besöka en rättegång IRL. Du
får lära dig att analysera rättsfall och bedöma juridiska
problem med hjälp av lagrum och juridiska metoder inom
exempelvis brottsmål, arvstvister och bodelningstvister.

Affärsjuridiken som ingår i programmet ger djupare kunskap
om vad som gäller vid avtal för olika affärsförhållanden. Vad
har ett företag med olika bolagsformer för rättigheter och
skyldigheter ur ett juridiskt perspektiv?

Att få inblick i hur bolagsjurister, advokatbyråer med flera
arbetar är spännande och med oss på Sjödalsgymnasiet får
du tillfälle att möta dem och få mer praktisk kunskap om
deras arbete.

Du tränas i att ta initiativ, vara kreativ, arbeta självständigt
och i grupp samt planera och genomdriva projekt. Målet är
att du ska bli en handlingskraftig person som också är redo
att studera vidare på högskola eller universitet.

Poängplaner 

Ekonomiprogrammet - Juridik 2022 (EKJUR)

Totalt antal poäng för Ekonomiprogrammet - Juridik: 2 500

Uppdaterad 14 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?