Samhällsvetenskap - Samhällsvetenskap (SASAM)

Framtiden, med möjligheter som bara vår fantasi sätter gränser för, börjar idag. Men med framtiden kommer också stora utmaningar. Klimathotets konsekvenser står vi inför redan idag, på flera håll i världen utmanar lögner, populism och censur demokratin och den ekonomiska ojämlikheten i världen ökar.

Elever från Sjödalsgymnasiet på studieresa i Berlin.

För att du ska få en så bred bild som möjligt av framtidens
möjligheter och utmaningar studerar vi på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och
hållbar framtid tematiskt och tvärvetenskapligt utifrån
flera ämnen. Under dina studier rör vi oss i samhället. Vi gör
studiebesök, går på föreläsningar och under ditt sista år på
programmet görs en längre fältstudieresa som en del av
det tematiska arbetet. 

På programmet fokuserar vi på hållbarhet ur ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt perspektiv – perspektiv som både
utvecklar din förståelse för framtidens utmaningar såväl
som förbereder dig för vidare studier. Utbildningen du får
hos oss kommer ge dig verktygen att förstå komplexiteten
i morgondagens ödesfrågor och i förlängningen även förbereda dig för att vara delaktig i en nödvändig omställning
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Poängplaner

Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskap 2022 (SASAM)

Totalt antal poäng för Samhällsvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskap: 2 500

Uppdaterad 14 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?