Det här gör vi idag för våra sjöar

Sjö

  • Vi leder in en del av vattnet från gator och diken till dammar, våtmarker samt olika typer av naturliga filter för att det ska renas innan det rinner ut i våra sjöar.
  • Vi tar hand om gamla föroreningar som släppts ut i våra sjöar för länge sedan.
  • Vi berättar om hur brunnarna och sjöarna hänger ihop, så att vi tillsammans kan minska effekten på sjöarna.
  • Vi har tagit fram eller håller på att ta fram åtgärdsprogram för varje sjö. 

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner ner i gatubrunnar och diken. Dagvattnet hamnar därefter oftast i en sjö nära dig. Smuts och föroreningar från vägarna dras också med i vattnet och hamnar i sjön.

Därför är det väldigt viktigt att vi håller dagvattnet så rent som möjligt.

Uppdaterad 18 maj 2021

Var informationen till din hjälp?