Fyra problem som vi ska lösa

">

Övergödning

Näringsämnen från exempelvis gödslade trädgårdar rinner ut i vattnet. Då blir sjöarna övergödda. Det leder till algblomningar och problem för fiskar och andra vattendjur.

Miljögifter

Utsläpp av tungmetaller och miljögifter från exempelvis trafiken rinner ner i sjöarna med dagvattnet.

Exploatering

När vi människor tar bort träd och buskar bredvid sjöarna för att bygga hus eller badplatser försvinner djurens gömställen och viktiga lekområden för fisk.

Plast och skräp

Fimpar, snus, mikroplaster och annat skräp är skadligt för sjöar, djur och människor. Ändå fortsätter de att öka i naturen. Dessutom tar det oerhört lång tid för naturen att bryta ner skräpet.

Uppdaterad 2 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?