Föräldrarådgivning

Att vara förälder är inte alltid lätt och ibland kan man behöva extra stöd. Till oss är föräldrar välkomna för att få råd och stöd kring t.ex föräldrarollen, barn, familjelivet eller skolgången. Tillsammans pratar vi om vad som kan bli bättre och vilket stöd som just er familj behöver.

Vi arbetar nära skolans elevhälsoteam och är samtidigt en del av förebyggande enheten inom socialtjänsten. Samtalen är kostnadsfria, inga personuppgifter registreras och ingen dokumentation förs. Vi har tystnadsplikt.

På denna länk kan du boka tid hos oss föräldrarådgivare. Finns det ingen tid som passar dig? Ring eller maila oss så hittar vi en tid som fungerar.

Utöver rådgivande samtal erbjuder vi även föräldragrupper där ni får möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situationer, vilket brukar vara väldigt uppskattat av föräldrar.

Uppdaterad 17 maj 2023

Var informationen till din hjälp?