Fritidshem

På Sjötorpsskolan finns det två fritidshemsavdelningar och en öppen fritidshemsverksamhet.

Bild på fritids.

Vår vision

På Sjötorpsskolans fritidshem arbetar vi med elevens bästa i fokus. Fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans verksamhet utifrån sin kompetens i fritidshemmets pedagogik. Vi arbetar med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi ger eleverna utrymme för inflytande och delaktighet. Fritidshemmen arbetar med målstyrda aktiviteter  utifrån läroplanen.  Vi övar på den sociala kompetensen i alla situationer.

Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten Sjöklubben är för åk 4-6.

Veckoplaneringen

Det är en mall som visar veckans aktiviteter. Syftet är att elever och vårdnadshavare ska få information om veckans aktiviteter och vilka mål de arbetar mot.

Fritidshemstavlan

Det är en informationstavla som finns på varje avdelning som visar veckans aktiviteter. Syftet med tavlan är att eleverna ska få en tydlig överblick om vad som händer på fritidshemmet.

Fyren fritidshem klasserna FA, 1A och 2A

Telefon: 08-535 349 63

Sjöklubben öppen fritidsverksamhet åk 4-6

Sjöklubben öppen fritidsverksamhet åk 4-6

Telefon: 08-535 34966

Uppdaterad 1 februari 2023

Var informationen till din hjälp?