Mer om skolan

Sjötorpsskolan öppnades i början av 70-talet. År 2021 byggdes skolan ut för att bättre kunna inrymma åk 4-6. Då fick vi även en ny skolgård. Under 2023 kommer en del av skolan anpassas för att bättre möta vår grundsärskola/anpassade grundskolas behov bättre.

Organisation

Skolans arbete leds av rektor och biträdande rektor. Pedagogerna är organiserade i fyra arbetslag Ankaret, Bojen, Fyren och Skutan. Bojen och Fyren fritidshemförskoleklass, åk 1 och 2 samt fritidshem. Ankaret består av årskurserna  3-6 samt den öppna fritidsverksamheten på klubben. Skutan är vår grundsärskola/anpassad grundskola och där går elever i årskurserna F-6. Vi har en särskild undervisningsgrupp som heter Kompassen där det just nu går elever i åk 3-6.

 

Uppdaterad 1 februari 2023

Var informationen till din hjälp?