Verksamhetsidé

Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och
vara en plats som kännetecknas av trygghet, trivsel och arbetsglädje. Miljön ska vara öppen och tillåtande, där varje individ ska få möjlighet att utveckla sina förmågor.


Den pedagogiska verksamheten ska genomföras med ett specialpedagogiskt förhållningssätt, där varje individ är unik, så att
den stimulerar och utmanar individens utveckling och lärande.
Skolan ska vara en plats där individen får möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera och framförallt att utveckla en positiv uppfattning om sig själv.

Uppdaterad 15 februari 2022

Var informationen till din hjälp?