Hyra och priser

Priserna är angivna i kronor och gäller per timme. Kontakta oss vid frågor om hyra och priser. Du kan boka via telefon eller online. Går ej att boka tider via mail.

Uppdaterad 18 januari 2021

Var informationen till din hjälp?