Skogskällan

Skogskällan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta i Huddinge kommun.

Skogskällan består av fyra klasser i åk F-3 och nio klasser i åk 4-6. Åk 6 har klassrummen i en flygel i Källbrinksskolan. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolan.

Skogskällan är en del av Fullersta rektorsområde tillsammans med Stenmoskolan.

Skogskällan