Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Skogskällan består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare. Det går alltid bra att kontakta någon av oss om man funderar över något eller vill ha hjälp eller stöd.

Ett hjärta format av olika ord knutet til elevhälsa.

Vi som jobbar här tycker att det är mycket viktigt att alla elever mår bra, och vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande på många sätt. Alla elever har mentorer att vända sig till i första hand. Det finns ett trygghetsteam som arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling.

Uppdaterad 10 augusti 2021

Var informationen till din hjälp?