Skolsköterska

Skolsköterska Johanna Bergström arbetar heltid på Fullersta rektorsområde fördelat på måndag och torsdag på Stenmoskolan och tisdagar, onsdagar och fredagar på Skogskällan.

Skolhälsovården arbetar i första hand förebyggande och har bytt namn till EMI (Elevhälsans Medicinska Insatser) i samband med nya skollagen.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret från Barnhälsovården med att följa barnens hälsoutveckling bland annat genom Hälsosamtal hos skolsköterskan vartannat år. Det första besöket sker under förskoleklass. Ytterligare uppföljningar görs utöver detta vid behov.

Utöver hälsobesöken arbetar jag också med:

  • Ingår i skolans Elev Hälso Team

  • Ingår i skolans Trygghets Team

  • Hälsorådgivning direkt eller per telefon och vid behov hjälp med hänvisning till övrig sjukvård

  • Enklare sjukvårdsinsatser

  • Bokar besök till skolläkaren som kommer ca 1 gång i månaden

  • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv

  • Att bidra med medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet

  • Ansvarar för vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet

Tidsbokning:

https://eservices.profdoclink.se/TimeBook/Start.aspx?UnitId=7340049693966

Uppdaterad 27 maj 2021

Var informationen till din hjälp?