Om skolan

Skogskällan är en enparallellig F-3 och treparallellig 4-6 skola. På Skogskällan arbetar våra engagerade och kompetenta pedagoger att med hjälp av anpassningar och ett inkluderande arbetssätt, stötta eleverna till att nå sin fulla potential.

Skogskällans skolbyggnad i två våningar.

Fritidshemmet är uppdelat mellan fritids F-3 och Eftis 4-6 som i samverkan med skolan arbetar för att utveckla våra elever både akademisk och socialt.

Skolans fantastiska läge, med närhet till natur och idrottsanläggning, inspirerar och möjliggör olika typer av utomhusaktiviteter under skoldagen.

På Skogskällan jobbar vi för en rolig och stimulerande rastverksamhet, där elever och personal tillsammans skapar aktiviteter anpassade efter olika åldrar och intressen.

För att rusta eleverna inför framtiden använder vi oss av digitala verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen. Skogskällans lågstadieelever har en iPad på två elever. På mellanstadiet har alla elever tillgång till en egen iPad.

Vår vision lyder: "Till våra skolor går eleverna med glädje, förväntan, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt sjävförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier."

Uppdaterad 20 december 2021