Skolbibliotek

Biblioteket som ligger beläget mellan 5A och 5C's klassrum på nedervåningen i Skogskällan, är öppet för samtliga elever från Skogskällan. Biblioteket är öppet varje vardag. Exakta öppettider finns anslagna på biblioteksdörren.

Visar en hylla med böcker.

I biblioteket kan eleverna låna skönlitteratur och facklitteratur, både för hemlån och för sitt skolarbete. Vårt utlåningssystem heter FreeLib och är webbaserat. Biblioteket har även tidsskrifter av olika slag. Dessa lånas inte ut men kan läsas i biblioteket under exempelvis rasterna.

Biblioteket är öppet för boklån och som en extra arbetsplats under lektionstid. Ibland förläggs vissa lektioner till biblioteket.

Vi som jobbar i biblioteket är: Maria Wikgren och Pia Frimodig.

Välkomna!

Uppdaterad 20 december 2021

Var informationen till din hjälp?