Skolgård i solljus med många lekande barn.

Snättringeskolan

Snättringeskolan har drygt 570 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger mitt i ett villa- och radhusområde med närhet till naturen och Stuvsta centrum.

Nu är det dags att söka skola inför höstterminen 2021!

Det gäller dig som har ett barn som fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass, samt dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan görs i kommunens e-tjänst. Inför din ansökan kan du jämföra kommunens grundskolor i kommunens verktyg Jämför grundskolor.

Mer information om att söka skola och länk till e-tjänsten

Jämför grundskolor

Vi arbetar aktivt med att få eleverna medvetna om sig själva och sitt eget lärande. En stor del av undervisningen sker med modern teknik.

Kontakt Snättringeskolan