Utvecklingsarbete och kompetenshöjning

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut två priser, kvalitetspriset och temapriset.  

Kvalitetspriset kan sökas av enheter inom socialförvaltningen samt privata utförare som arbetar på uppdrag av socialförvaltningen.

Temapriset delas ut till kommunala verksamheter inom områdena individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. Alla kan nominera till temapriset. Du kan till exempel vara anhörig, brukare eller kund.

Kvalitetsprisets syfte

  • Uppmärksamma verksamheter som förbättrat sin kvalitet för personer i Huddinge kommun som har kontakt med socialtjänsten. 
  • Främja en lärande organisation.
  • Öka användandet av ledningssystemet för kvalitet.

Läs mer om kvalitetspriset och ansök  

Temaprisets syfte

  • Engagera och motivera medarbetare att arbeta med utveckling kring ett särskilt tema.
  • Utifrån det årliga temat lyfta goda exempel från olika verksamheter inom förvaltningen. 

Läs mer om temapriserna och nominera