Stora kvalitetspriset

Socialförvaltningens kvalitetspris kan sökas av verksamheter inom socialförvaltningen samt privata utförare i Huddinge. Vinnaren får 50 000 kronor samt diplom. Pengarna ska användas till fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning på enheten.

Alla verksamheter inom socialförvaltningen samt de externa utförare som arbetar på uppdrag av förvaltningen kan söka kvalitetspriset.

För externa utförare gäller att företaget har sin verksamhet i Huddinge kommun och att minst hälften av brukarna, kunderna och klienterna tillhör Huddinge kommun.

Vinnarna av priset kommer att presenteras i början av 2023. Sista ansökningsdag är den 30 november 2022. 

Ansökningsformulär kvalitetspriset 2022

Kvalitetsprisets syfte

  • Uppmärksamma verksamheter som förbättrat sin kvalitet för personer i Huddinge kommun som har kontakt med socialtjänsten,
  • Främja en lärande organisation.
  • Öka användandet av ledningssystemet för kvalitet.

Uppdaterad 14 september 2022