Temapriset

Vilken kommunal verksamhet vill du uppmärksamma för att de arbetat med delaktighet och nytänkande? Är det en avdelning på ett särskilt boende, en familjecentral eller en enhet inom hemtjänsten?

Temapriset är ett nyinrättat pris. Alla kan nominera en kommunal verksamhet inom områdena individ- och familjeomsorg, funktionshinder eller äldreomsorg till priset.

Årets tema är ”delaktighet och innovation” och priset delas ut till den verksamhet som på ett nytänkande sätt har utvecklat sin verksamhet tillsammans med brukare, kunder och klienter.

Vinnarna får ett diplom och 5 000 kronor till gemensamma aktiviteter. Sista dag för nominering är den 30 november 2022 och vinnarna presenteras i början av 2023. 

Temaprisets syfte

  • engagera och motivera medarbetare att arbeta med utveckling kring ett särskilt tema
  • utifrån det årliga temat lyfta goda exempel från olika verksamheter inom förvaltningen. 

Bedömning

En första genomgång av inkomna nomineringar görs av en bedömningsgrupp. Deras arbete sker utifrån det årligen bestämda temat. Tre ansökningar går vidare för bedömning av en juryn.

Bedömningskriterier för Temapriset

Jag vill nominera

Fyll i formuläret nedan och skicka in din nominering senast den 30 november 2022.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag vill nominera

Kontaktuppgifter

Vi behandlar dina inskickade uppgifter för att kunna hantera nomineringen. Den lagliga grunden för vår behandling är "allmänt intresse", se huddinge.se/gdpr

Uppdaterad 22 september 2022