Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ansök om plats

Du ansöker om en plats via e-tjänsten "Ansöka till förskola". Om du inte kan använda webben för att söka en plats så kan du skriva ut en ansökningsblankett och posta ansökan till oss. 

Gå till e-tjänster och blanketter för förskola 

Välj ut tre förskolor eller pedagogisk omsorg och ange dem som dina önskemål. Vi utgår från dina önskemål när vi ska hitta en plats till ditt barn. Får du plats på ett av dina önskemål så står du inte längre kvar i kön. Om du däremot skulle få plats på annan förskola än någon av de tre du önskat, står du kvar i kön.


Hitta förskolor i Huddinge

I Huddinge finns både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg (kallades tidigare familjedaghem).  

Läs om förskolorna på deras presentationssidor. Pedagogisk omsorg har också egna presentationer.

Jämför förskolorna innan du gör ditt val med tjänsten Jämför förskolor


Det finns flest lediga platser i augusti

Om du söker en plats till höstterminen som börjar i augusti är det större chans att få ett av dina önskemål. Under resten av året finns det bara ett fåtal lediga platser om ett barn slutar eller om vi öppnar nya förskoleavdelningar. 

Om du inte får en plats på något av dina önskemål eller i närheten kommer vi att erbjuda dig en annan ledig plats. Det kan både vara en kommunal eller en fristående förskola, utgångspunkten är att förskolan ska ligga så nära barnets hem som möjligt. Du står då fortfarande kvar i kön till dina önskemål. 

Du behöver skicka en ny ansökan om du ändrar dig

Om det är mer än fyra månader före det datum ditt barn behöver platsen kan du ändra ditt önskemål utan att din kötid påverkas. Om du gör en ny ansökan behöver du uppge dina önskemål igen.


Du har rätt till en plats för ditt barn

Du som är folkbokförd eller ska folkbokföra dig i Huddinge kommun har rätt att söka  plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Huddinge kommun har platsgaranti 

I Huddinge kommun är det platsgaranti. Det betyder att du har rätt att få en plats för ditt barn i en kommunal förskola, en fristående förskola eller i pedagogisk omsorg. Garantin gäller om din ansökan har kommit in fyra månader före det datum ditt barn behöver platsen.

Ska du flytta till Huddinge kommun?

Du som ska flytta hit kan ansöka om en plats, även om du inte har hunnit folkbokföra dig här ännu. När du ansöker skriver du din nuvarande adress i adressfältet, i fältet ”Övrigt” skriver du din nya adress och vilket datum du ska flytta.


Tacka ja eller nej inom åtta dagar när du blir erbjuden en plats

När du har fått en plats skickar vi ett erbjudande till dig med e-post (om mejladress finns, annars skickar vi med post).

När du har fått ett erbjudande om en plats är det viktigt att du svarar ja eller nej inom åtta dagar, annars kan du förlora din plats.

Tacka ja eller nej till platsen via e-tjänsten 

Du tackar ja till din plats genom att logga in på förskolans e-tjänst och fylla i dina uppgifter. Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in.

Tackar du nej till din plats förlorar du platsen, och du står inte kvar i kön om du har fått ett av dina önskemål. Om du tackar nej gäller inte platsgarantin längre eftersom du redan blivit erbjuden en plats.

Gå till e-tjänster för förskola

För frågor, skicka ett mejl till servicecenter@huddinge.se


Du kan söka förskoleplats i en annan kommun

Du kan önska förskola och familjedaghem i en annan kommun än Huddinge. Ta själv kontakt med den kommun och den förskola där du vill söka plats. De bestämmer om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen har intygat att du får den plats du önskar, skickar du ansökan till oss på Huddinge kommun. Vi och den mottagande kommunen eller förskolan måste komma överens för att du ska få platsen. 

Blankett för ansökan om förskoleplats i annan kommun


Ska du flytta från Huddinge kommun?

Om du ska flytta från kommunen ska du säga upp ditt barns förskoleplats minst en månad innan ditt barn ska sluta. Det gäller för platser i både kommunal och fristående verksamhet.

Säg upp din plats genom att fylla i en blankett som du skickar till förskoleavdelningen. 

Blankett för uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ditt barn får behålla sin plats i Huddinge i en månad från och med flyttdatumet.


Allmän förskola

Ansöker du om allmän avgiftsfri förskola för ett barn som inte redan är placerat på en förskola görs en ansökan om förskoleplats i kommunens e-tjänst enligt samma rutin som för övriga barn.

E-tjänst Ansökan till förskola

I rutan för övriga upplysningar i e-tjänsten skriver du att du önskar allmän avgiftsfri förskola för ditt barn. Barnet står sedan i kö till en förskoleplats utifrån samma princip som övriga barn och fördelas plats enligt kommunens turordning.

Skulle vådnadshavarnas behov av vistelsetid förändras, till exempel på grund av förvärvsarbete eller studier, behåller barnet sin plats på den förskola hen är placerad.

Vårdnadshavare vars barn redan har en plats på en förskola och som önskar ändra vistelsetiden för barnet till allmän avgiftsfri förskola anmäler detta till Huddinge kommun genom att skicka e-post till servicecenter@huddinge.se.


Uppdaterad 18 september 2020

Var informationen till din hjälp?